Čekejte prosím...

M
E
N
U

Zápis do MŠTermín konání zápisu do MŠ Kly, Lom 289, okres Mělník

Žádosti lze podávat v termínu od 3. 5. 2021 do 7. 5. 2021 (prosím, neposílejte žádosti dříve, musela bych je zamítnout, protože byly podány mimo stanovený termín zápisu)

Způsob podání žádosti

Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

  • 1. do datové schránky školy (datová schránka MŠ Kly: ycwc2ut),
  • 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) mskly.lom@gmail.com.
  • 3. poštou MŠ Kly, Lom 289, Kly 27741.
  • 4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné kontaktovat telefonicky vedení školy a domluvit si přesný termín předání žádosti na telefonním čísle 601 377 439.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce osobně přijít do školky podepsat. Je nutné opět si předem telefonicky domluvit termín).

Náležitosti žádosti – doručíte tři listiny (řádně vyplněné)

  • 1. Vytištěná a podepsaná kritéria přijímání – důkladně přečtete a podepíšete, že jste byli řádně seznámeni s kritérii pro přijímání dětí do MŠ Kly, (stáhnout dokument).
  • 2. Žádost pečlivě vyplnit (stáhnout dokument).
  • 3. Potvrzení od lékaře – nechat potvrdit lékařem (stáhnout dokument)

Výsledky přijímacího řízení:

Výsledky budou vyvěšeny pod číslem, které Vám bude přiděleno obratem, po doručení žádosti s potvrzením od lékaře. Proto je velmi důležité sdělit email pro rychlou komunikaci.

V případě nepřijetí: budete kontaktováni telefonicky nebo emailem o důvodech záporného rozhodnutí, dostanete možnost nahlédnout do vašeho spisu.

V případě přijetí dítěte: doručíte do konce června do mateřské školy po předchozí telefonické domluvě vyplněnou přihlášku, která bude k dispozici opět na stránkách MŠ Kly.

Informace: na webových stránkách máte ještě k dispozici všechny podstatné informace, které budete potřebovat vědět při nástupu vašeho dítěte do školky – vybavení do školky, připravenost dítěte na nástup do školky, adaptační režim, platby, akce a podobně.

Rodičovskou schůzku pro rodiče nově nastupujících dětí letos plánuji na středu 26.8.2021 od 15:00 hodin. Prosím, v případě přijetí vašeho dítěte do MŠ Kly je tato schůzka velmi důležitá, proto si tento termín pokud možno zarezervujte s dostatečným předstihem.