Čekejte prosím...

M
E
N
U

O školceVítáme Vás v naší Mateřské škole Kly, okres Mělník.

Informace jsou určeny rodičům dětí, které naší mateřskou školu navštěvují, ale i těm rodičům, kteří o umístění svých dětí do mateřské školy uvažují.

Naším přáním je, aby se dětem v naší školce líbilo a měly na "školková" léta hezké vzpomínky. Proto se snažíme vytvářet podmínky pro výchovu a vzdělávání takovým způsobem, aby jejich pobyt mimo rodinu byl pro ně časem příjemným a zároveň přínosným.

Těšíme se na Vaše děti a na spolupráci s Vámi. V případě jakéhokoliv problému se obracejte na paní učitelky nebo ředitelku školy.

Vize

Rozvíjet osobnost samostatného, zdravě sebevědomého a tvůrčího jedince cestou přirozené výchovy. Vést děti k úctě a lásce ke své obci a upevňovat v nich povědomí, jak důležité je, chovat se šetrně k přírodě, chránit životní prostředí.

Cíle

Vštěpovat dětem dobré mezilidské vztahy, úctu k druhým i k sobě samému.

Rozdělení

V naší školce jsou celkem tři heterogenní třídy:
1.třída: Berušky
2.třída: Čmeláčci
3.třída (odloučené pracoviště Záboří): Sluníčka

Berušky

Adresa třídy: Kly - Lom 289
Třídní učitelky: Jana Bělíková, Pavlína Krautscheiderová

Čmeláčci

Adresa třídy: Kly - Lom 289
Třídní učitelky: Hana Svobodová, Ing. Zuzana Svobodová

Sluníčka

Adresa třídy: Kly – Záboří 375
Třídní učitelky: Vladimíra Bláhová, Alžběta Chmelařová

Režim dne

Čas Aktivita
6:30 - 8:45 volné hry dětí, individuelní práce s dětmi, částečně řízené činnosti, pohybové aktivity
8:45 - 9:00 svačina
9:00 - 9:30 řízené činnosti s dětmi
9:30 - 11:30 oblékání, pobyt venku
11:30 - 12:30 oběd, hygiena, příprava na odpočinek
12:30 - 14:00 odpolední odpočinek, pro nespící děti náhradní klidové aktivity, individuelní péče
14:00 - 14:30 oblékání, hygiena, odpolední svačina
14:30 - 16:30 volné hry dětí, pohybové aktivity, pobyt venku