Čekejte prosím...

M
E
N
U

KontaktDůležitá telefonní čísla

MŠ Kly - Lom: 315 624 483, 602 811 357
MŠ Kly - Záboří: 602 620 056
Ředitelka MŠ Kly: 732 680 889, 602 811 357
Školní jídelna ZŠ Kly: 605 183 053

Identifikační údaje

Mateřská škola Kly – Lom 289, okres Mělník
- Příspěvková organizace

Název školy dle Zřizovací listiny: Mateřská škola, Kly, Lom 289, okres Mělník
Zřizovací listina ze dne: 9.10.2002 s účinností od 1.1.2003
Sídlo školy: Kly – Lom 289, 277 41 Kly
Odloučené pracoviště: Kly – Záboří 375, 277 41 Kly
IČO: 71 000 267
Tel: 315 624 483, 602 811 357 (Lom), 602 620 056 (Záboří)
e-mail: mskly@centrum.cz
Webové stránky: www.mskly.cz
Organizační číslo školy: 51 410

Zřizovatel školy: Obec Kly
Sídlo OÚ: Kly –Záboří 375, 277 41 Kly
IČO: 00 23 69 18
Tel.: 315 624 468
Kapacita školy k 1.9.2017: 63 dětí
Statutární zástupce školy: Zemanová Eva – ředitelka školy

Pověřencem pro ochranu osobních údajů pro Mateřskou školu, Kly, Lom 289, okres Mělník, byl ustanoven pan Václav Semián.

Kontakt na pověřence:
IČO: 49526871
Sídlo:Kly – Záboří 322
Tel: 775 681 435
e-mail: ucetniproobce@seznam.cz

Brouzdal, s.r.o. © 2020 Všechna práva vyhrazena.