Čekejte prosím...

M
E
N
U

KontaktDůležitá telefonní čísla

MŠ Kly - Lom: 315 624 483
- Čmeláčci 725 072 104
- Berušky 602 811 357
Záboří
- Sluníčka: 602 620 056
Školní jídelna ZŠ Kly: 605 183 053

Identifikační údaje

Mateřská škola Kly – Lom 289, okres Mělník
- Příspěvková organizace

Název školy dle Zřizovací listiny: Mateřská škola, Kly, Lom 289, okres Mělník
Zřizovací listina ze dne: 9.10.2002 s účinností od 1.1. 2003
Sídlo školy: Kly – Lom 289, 277 41 Kly
Odloučené pracoviště: Kly – Záboří 375, 277 41 Kly
IČO: 71 000 267
e-mail: mskly.lom@gmail.com
Organizační číslo školy: 51 410

Zřizovatel školy: Obec Kly
Sídlo OÚ: Kly – Záboří 375, 277 41 Kly
IČO: 00 23 69 18
Kapacita školy k 1.9.2017: 63 dětí
Statutární zástupce školy: Hana Svobodová – ředitelka školy
Tel.: 601 377 439

Pověřencem pro ochranu osobních údajů pro Mateřskou školu, Kly, Lom 289, okres Mělník, byl ustanoven pan Václav Semián.

Kontakt na pověřence:
IČO: 49526871
Sídlo:Kly – Záboří 322
Tel: 775 681 435
e-mail: ucetniproobce@seznam.cz