Čekejte prosím...

M
E
N
U

JídelnaStravu pro školku zajištuje jídelna při ZŠ Kly. Všechny informace naleznete na stránkách ZŠ Kly pod záložkou školní jídelna. Vedoucí školní jídelny je paní Pivcová, tel. 605 183 053.

Platba stravného:

Platba probíhá vždy poslední týden v měsíci, termín je vždy včas vyvěšen na nástěnce v šatně. Platby probíhají v jídelně ZŠ Kly, odkud jídlo dovážíme.

Pokud nebude stravné zaplaceno, dítě nebude do MŠ přijato. Prosíme proto rodiče, aby s platbami vždy počítali a termín dodrželi. Informace ohledně stravování podá vedoucí školní jídelny v ZŠ Kly (Kateřina Pivcová, tel. 605 183 053).

Odhlášení stravného je možné nejpozději do 7.00 hodin téhož dne, a to telefonicky u vedoucí školní jídelny v ZŠ Kly, nebo na www.strava.cz (údaje k dispozici třídních učitelů nebo u ředitelky školy).

Potravinové alergeny