Čekejte prosím...

M
E
N
U

Informace pro rodičeV naší školce jsou celkem tři heterogenní třídy:
1.třída jsou „Berušky“.
2.třída jsou „Čmeláčci“.
3.třída (odloučené pracoviště Záboří) jsou „Sluníčka“.

Co s sebou do školky?

Do třídy:

bačkorky, (NE pantofle!!!) pohodlné oblečení do třídy, věci na převlečení v případě „nehody“ (náhradní punčocháče, ponožky, kalhotky, tepláky, triko ...)

Na pobyt venku:

Tepláky (starší - do písku není potřeba paráda ...) botasky nebo pevné boty, pláštěnku, v případě deštivého počasí i holinky, mikinu na ven - oblečení dle uvážení rodičů, není povinné, ale hrozí zašpinění.

Organizační záležitosti:

Provoz školky: 6.30 – 16.30. Ráno se děti scházejí nejpozději do 8.00 hod., pozdější příchod hlásí rodiče paní učitelce - prosíme rodiče o včasný příchod a odchod dětí do a ze školky. Často chodíme při příznivém počasí na delší vycházky, svačinu a pití máme sebou a pokud děti přijdou pozdě, školka se zamyká a rodiče si budou muset děti nechat doma!!!

Hygienické návyky:

Při nástupu do MŠ mají mít děti základní hygeniecké návyky: umět se částečně obléci, říct si o toaletu. Měly by se také umět samostatně najíst, držet správně lžíci.

Děti chodí do školky zdravé, učitelka má právo dítě nepřijmout, pokud nebude úplně v pořádku. Je třeba dbát na zdraví i ostatních dětí a potažmo i paní učitelek a personálu školky.

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte a rozvoj jeho osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení:
Třídní schůzky pro rodiče dětí jsou zpravidla na počátku školního roku a na jaře. Zde rodiče dostanou důležité informace jednak k provozu, ke školním akcím, k pedagogickým záležitostem školky. Není zde ale prostor pro konzultace s jednotlivými rodiči dětí. Proto každý rodič, který se chce informovat na své dítě, domluví si s paní učitelkou konzultaci.
Rodiče mají povinnost předat ráno své dítě paní učitelce, také odpoledne je musí vyzvednout nebo písemně pověřit osobu, která dítě vyzvedne. Rodiče se ve školce zdržují ráno a odpoledne pouze na dobu nezbytně nutnou, vstup rodičů na školní zahradu bez přítomnosti učitelky je zakázán viz. Provozní řád školy.

Platby v mateřské škole

Děti, které chodí do posledního ročníku před vstupem do základní školy, mají předškolní vzdělávání bezúplatné viz. Školský zákon

Úplata za předškolní vzdělávání:

Od 1.9. 2020 je v naší MŠ stanovena úplata na 435,- Kč měsíčně. Tato platba bude prováděna převodem nejpozději do 15. dne měsíce vždy dopředu a to na účet mateřské školy: 181863082/0300. (Do poznámky uveďte jméno dítěte!)