Čekejte prosím...

M
E
N
U

AktualityPrázdniny - POZOR ZMĚNA !!!


Žádáme rodiče dětí, které nebudou o prázdninách navštěvovat mateřskou školu, aby si zrušili stálý příkaz k úhradě na školné na částku 370,- Kč.

Kdo bude chodit ještě v červenci, zruší příkaz jen na srpen.

Od září 2020 bude školné (dle výpočtu neinvestičních nákladů na dítě – rodiče platí 50%) ve výši 435,- Kč !!!

Předškoláci, kteří jdou od září 2021 do základní školy a děti s odkladem školní docházky školné neplatí !!!

Školné na září 2020 se bude vybírat první den nástupu dítěte do mateřské školy, a to v HOTOVOSTI !!!

Školné na měsíc říjen 2020 už budou rodiče platit stálým příkazem k úhradě, a to poslední týden v měsíci září. Proto počítejte s tím, že v září budete platit 2x !!!

Přeplatky za dobu, kdy byla mateřská škola uzavřena v době karantény budou vráceny rodičům na účet s poznámkou – přeplatek školného.

AKCE KVĚTEN - ČERVEN


27.5.2020 (středa) bude ve školce fotograf – společné foto v 8.30 v Lomu a v 9.15 hodin v Záboří
1.6.2020 (pondělí) oslavíme ve školce „Mezinárodní den dětí“. Tentokrát budou děti – indiáni – soutěžit, kreslit, stavět indiánská obydlí, vyrábět indiánský náhrdelník, zpívat a tančit indiánský tanec. Na závěr dostanou sladkou odměnu, diplom a zápis do „indiánské listiny“!
2.6.2020 (úterý) 10:00 Klaunice Monice
4.6.2020 (čtvrtek) do školky přijede paní Helligerová ze Schovanek s hudebním programem „Na farmě“, vstupné podle počtu dětí bude vybíráno po představení, začátek v 10.30 hodin
10.6.2020 (středa) bude probíhat v dopoledních hodinách „Rozloučení s předškoláky“, letos bohužel s vyloučením veřejnosti, v Záboří od 9.30 a v Lomu od 10.00 hodin
23.6.2020 (úterý) bude ve školce třídní schůzka rodičů nově přijatých dětí, a to od 15.00 hodin v Lomu

Pokud nám to počasí dovolí, budou akce probíhat na školní zahradě.

Pokud je již vaše dítě odhlášené z mateřské školy do konce prázdnin, budeme rádi, když přijde alespoň na výše jmenované akce ve stanovenou hodinu. Budeme rádi, když nám to zavoláte nebo napíšete !!!

Mateřská škola Kly opět v provozu od 25.5.2020


14.4.2020 - Den otevřených dveří


Z důvodu karantény se ruší dne 15.4.2020 Den otevřených dveří v Mateřské škole Kly.

25.3.2020 Informace - stravné po dobu uzavření mateřské školy


Rodiče nemusí stravné odhlašovat - je odhlášeno automaticky. Až bude školka opět otevřena, bude stravné přihlášeno automaticky a teprve pak bude možné odhlašovat jako vždycky.
K.Pivcová

24.3.2020 Informace - školné po dobu uzavření mateřské školy


Někteří z Vás se mě dotazují na krácení školného po dobu uzavření mateřské školy.

Informace z webu MSMT:
V případě přerušení provozu na dobu delší než pět pracovních dnů, stanoví ředitel školy úplatu ve výši, která nepřesahuje poměrnou část měsíční úplaty stanovené na školní rok. Pokud má mateřská škola provoz v měsíci například pouze 14 dní, úplata je stanovaná na nejvýše polovinu měsíční úplaty.

Rodiče si mohou ponechat trvalé příkazy, přeplatky jim budou vráceny na konci školního roku !!!

20.3.2020 Oznámení ředitelky školy – zápis do I. třídy


Na základě opatření MŠMT v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva před koronavirem a onemocněním COVID-19 bude letos zápis k povinné školní docházce probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Bližší informace na www.zskly.cz.

16.3.2020 - Opatření ředitelky Mateřské školy


VÁŽENÍ RODIČE,

Mateřská škola Kly byla z důvodů karantény v ČR a s ohledem na přetrvávající virové potíže některých dětí i zaměstnanců z rozhodnutí ředitelky školy uzavřena.

Omlouvám se všem rodičům, kterým jsem tímto rozhodnutím způsobila potíže, obzvlášť po tom, co den před uzavřením byl zveřejněn postup a podmínky pro přijímání dětí do mateřské školy, obecním úřadem a vyhlášen v místním rozhlase.

Povinností MŠ je zajistit zdravé prostředí všem dětem i zaměstnancům a chránit jejich bezpečnost.

Dále Vás budeme vás informovat prostřednictvím nástěnek a webových stránek školy.

Děkuji Vám za pochopení a za vaši vstřícnost a zodpovědnost !

16.3.2020 - Opatření starosty obce Kly č. 5 - Provoz mateřské školy


Obec Kly s platností od 16.3.2020 do odvolání ruší provoz Mateřské školy (Lom a Záboří).

Potvrzení o uzavření školy si mohou rodiče vyzvednout v budově MŠ Lom nebo ke stažení zde

O dalších opatřeních budou rodiče průběžně informováni.


Den otevřených dveří se v mateřské škole koná dne 15.dubna (středa) od 15.30 do 16.30 hodin, v Lomu i v Záboří


Zápis do mateřské školy se koná dne 6. Května (středa) od 14.00 do 16.30 hodin v budově školy v Lomu.


Prosíme rodiče, aby důsledně kontrolovali uzavření vstupních dveří do školky. Prosíme také o vhodné oblečení pro děti a náhradní prádlo pro případ ...

Brouzdal, s.r.o. © 2020 Všechna práva vyhrazena.