Aktuálně

11.12.2019 – vystoupí děti ze Záboří v Domově důchodců v Mělníce

12.12.2019 – jedeme do divadla v Neratovicích na představení „ Vánoční Betlém“. Děti si přinesou 60,- korun.

17.12.2019 – Zveme všechny příznivce Mateřské školy v Lomu na  „Vánoční besídku“ .Začátek je v malé třídě-- je v 15.15 hodin, ve velké třídě v 15.45 hodin.

21.12.2019 - vystoupí   některé děti z mateřské školy na rozsvěcení Betlémského světla u kapličky ve Klích. Informace k organizaci budou zveřejněny

22.12 2019 – 1.1.2020 – mateřská škola bude uzavřena

2.1.2020 – mateřská škola je opět normálně v provozu                                               

 

Vítejte na našem webu

 

  

         Pracoviště Kly - Lom                  Pracoviště Záboří

 

Kapacita školy k 1.9. 2017: 63 dětí

Statutární zástupce školy: Zemanová Eva - ředitelka školy

Milé maminky a tatínkové!Vítáme vás v naší mateřské škole Kly-Lom 289, okres Mělník.

 

Dovolujeme si vám sdělit pár informací, které vám i nám pomohou, aby se tu vaše dítě cítilo dobře.

V naší školce jsou celkem tři třídy:

1.třída /malé děti/ jsou „Berušky“.

2.třída /velké děti/ jsou „Čmeláčci“.

3.třída /odloučené pracoviště Záboří/ jsou “Sluníčka“.

 

  • Co s sebou do školky?

 

Do třídy:

bačkorky,/NE pantofle!!!/tepláky, děvčata budou-li chtít zástěrku/je praktická, má kapsy např.na kapesník../,malé děti věci na převlečení v případě“nehody“/punčocháče nebo ponožky, kalhotky../

 

  • Na pobyt venku:

Tepláky/starší,do písku není potřeba paráda../botasky nebo pevné boty,pláštěnku, v případě deštivého počasí i holinky,mikinu na ven-oblečení dle uvážení rodičů, není povinné, ale hrozí zašpinění..

 

  • Organizační záležitosti:

 

Provoz školky: 6.30 – 16.30. Ráno se děti scházejí nejpozději do 8.00 hod., pozdější příchod hlásí rodiče po dohodě s učitelkou - prosíme rodiče o včasný příchod a odchod dětí do a ze školky, při pozdním příchodu přicházejí o pro ně důležité volné hry s kamarády/jsou důležité pro začlenění dětí do kolektivu a her/.Často chodíme při příznivém počasí na polodenní vycházky, svačinu a pití máme sebou a pokud děti přijdou pozdě, školka se zamyká a rodiče si budou muset děti nechat doma!!!

 

  • Hygienické návyky:

 

Při nástupu do MŠ by se měly děti umět částečně obléci,nesmí se  počůrávat a měly by si říci na toaletu. Měly by se umět samostatně najíst, držet správně lžíci.

 

Děti chodí do školky zdravé, učitelka má právo dítě nepřijmout, pokud nebude úplně v pořádku. Je třeba dbát na zdraví i ostatních dětí a potažmo i paní učitelek a personálu školky.Pokud je dítě nemocné a nastoupí po nemoci do školky, rodiče mají povinnost předložit potvrzení od pediatra, že je dítě v pořádku! Děti si ve školce po obědě čistí zuby-pouze ale děti ve velké třídě. Proto si děti přinesou na začátku školního roku kartáček na zuby, pastu, také papírové kapesníky / jeden balík cca 10 ks./,pokud jsou děti malé tak ještě papírové pleny o rozměrech 60x90 cm. a odevzdají je p. školnici.

 

Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte a rozvoj jeho osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení:

 

Třídní schůzky pro rodiče dětí jsou zpravidla na počátku školního roku a na jaře.Zde rodiče dostanou důležité informace jednak k provozu,ke školním akcím,k pedagogickým záležitostem školky. Není zde ale prostor pro konzultace s jednotlivými rodiči dětí. Proto každý rodič, který se chce informovat na své dítě, domluví si s paní učitelkou konzultaci,ona ráda a ochotně zodpoví všechny dotazy rodičů během školního roku.

Rodiče mají povinnost předat ráno své dítě paní učitelce, také odpoledne je musí vyzvednout nebo písemně pověřit osobu, která dítě vyzvedne.Rodiče se ve školce zdržují ráno a odpoledne pouze na dobu nezbytně nutnou,  vstup rodičů na školní zahradu bez přítomnosti p. učitelky je zakázán/viz. Provozní řád zahrady/.

 

  • Platby v mateřské škole

Děti, které chodí do posledního ročníku před vstupem do základní školy mají předškolní vzdělávání bezúplatné/viz.Školský zákon/

 

  • Úplata za předškolní vzdělávání:

Od 1.9.2017 je v naší MŠ stanovena na 380,-Kč měsíčně. Tato platba bude prováděna převodem se splatností k poslednímu týdnu měsíce vždy dopředu a to na účet mateřské školy: 181863082/0300. /Do VS uveďte jméno dítěte!/

 

  • Platba stravného:

Platba probíhá vždy poslední týden v měsíci, termín je vždy včas vyvěšen na nástěnce v šatně. Platby probíhají v jídelně ZŠ Kly, odkud jídlo dovážíme.

Pokud nebude stravné zaplaceno, dítě nebude do MŠ přijato. Prosíme proto rodiče, aby s platbami vždy počítali a termín dodrželi. Informace ohledně stravování podá vedoucí školní jídelny v ZŠ Kly (Kateřina Pivcová, tel. 605 183 053). Odhlášení stravného je možné nejpozději do 7.00 hodin téhož dne, a to u vedoucí školní jídelny v ZŠ Kly.

 

  • Důležitá telefonní čísla:

 

MŠ Kly - Lom: 315 624 483, 602 811 357      

MŠ Záboří: 602 620 056      

Ředitelka MŠ Kly: 732 680 889, 602 811 357

Školní jídelna ZŠ Kly: 605 183 053    

 

Prosíme rodiče, aby pozorně četli informační nástěnku v šatně, kde jsou vyvěšeny veškeré informace k provozu školky.

 

Těšíme se na vaše děti, na spolupráci s vámi a v případě jakéhokoliv problému se obracejte na paní učitelky nebo ředitelku školy.